Eukuan minuat tshe tshitapatamaku eshi-pimipanit tshitaimunnan. Neni tshika uauitenan, aimunissa, préformes eshinikateti meshtikushiu-aiminanut, tekuaki anite aimunit ka aianishkushteti.

Mitshena neni eshinikateti préformes anite tshitaimunnat. Ne uet ishinikateti préformes, apu tshi pissiku apashtakaniti neni eshinakuaki : nanitam tshika ui takuan ne aimun eshtet pessish ishinikatamunit (nom), aitunit (verbe), aimunissit (adverbe), ka atshitak tshekuannu (quantificateur) mak ashit anishkushtakan.

Mate eukuan ume tshipa ishinakuana aimuna tshe tutakaniti ka anishkushteti :

préforme + aitun ashte-tshimuan, natshi-kuapitsheu…
préforme + aimuniss ueshami-kataku, mishta-minekash…
préforme + ishinikatamun tshiashi-mitshuap, tshishe-utshimau…
préforme + aimun ka atshitakanit tshekuan mishta-mitshet, mishta-anema…

Eukuani passe umeni eshinikateti préforme :

mishta-, minu-, tshishe-, tshishi-, matshi-, natshi-, ueshami-, akami-, ati-, ishi-, pishti-, puni-, shipi-, tepi-, tipi-, tsheku-, tshiashi-, tshinipi-, uani-, uapi-, uni-, ussi-, uitshi-, mak minuat.

Mamitshetuait tshipa tshi ishinakutakanua neni aimuna ka anishkushtakanueni, peiku kie ma nishu aimunissa apashtakanua anite etutakanikaui neni aimuna.

Mate:

pf + pf + aimun pf + aimun + pf + aimun
mishta-minu-tshishikau matshi-manitu-tshishe-utshimau